ECOEUROwieś :: Stowarzyszenie wspierania i rozwoju wsi

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi ECOEUROWIEŚ

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi ECOEUROWIEŚ zostało założone 20.03.2000 roku.
IMG_0082Stowarzyszenie jest osobą prawną, działającą "non profit", pracuje wyłącznie poprzez wolontariuszy. W swoich działaniach wspiera samorząd lokalny oraz realizuje projekty, działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne dla różnych grup docelowych, do których zalicza sie m. in. nastepujace rodowiska : dzieci, modzież, studenci, grupy zawodowe w tym rolnicy, pracodawcy - maych i rednich przedsiębiorstw, nauczyciele, społeczności lokalne, bezrobotni, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne. Stowarzyszenie jest również wydawcą broszur, folderów, bezpłatnej gazetki reklamowo-informacyjnej. Jest w trakcie uruchamiania społecznego ośrodka informacji o Unii Europejskiej. Przewodniczącym Zarządu jest Mariusz Bogdanski

 

 

Cele działania organizacji:
1. Rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej.
2. Renowacja i rozwój wsi oraz ochrona i konserwacja dorobku kulturowego wsi.
3. Wzmacnianie atrakcyjności turystycznej regionu wraz z jej promocją.
4. Wspieranie działalności gospodarczej zapewniającej alternatywne źródła dochodu mieszkańców wsi.
5. Wspieranie działań popularyzujących idee integracji europejskiej.
6. Wspieranie wszelkim inicjatywom slużącym spoeczności lokalnej w tym: działań na rzecz edukacji, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, sztuki, kultury, rozwoju regionalnego, sportu, ekologii, turystyki i poprawy warunk w mieszkaniowych.

Siedzibą stowarzyszenia wspierania i rozwoju wsi ECOEUROWIEŚ jest GOŚCINIEC przepięknie położony, u podnóża gór sowich hotel, w którym zbierają się wolontariusze stowarzyszenia i do którego zapraszani są jego goście. Spotkania odbywają się w sali konferencyjnej. Zdjęcia z takich wspólnych spotkań można obejrzeć w galerii zdjęć na tej stronie. Urok naszej siedziby dodatkowo ułatwia nam prowadzenie związanej ze stowarzyszeniem działalności. Siedziba Stowarzyszenia wspierania i rozwoju wsi ECOEUROWIEŚ jest prowadzącym także normalną działalność komercyjną hotelem. Więcej na temat samego Gościńca dowiedzą się państwo z jego strony internetowej znajdujęcej się pod adresem www.gosciniecnowawioska.com.pl Serdecznie zapraszamy.