ECOEUROwieś :: Stowarzyszenie wspierania i rozwoju wsi

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zaproszenia do składanie ofert


Zakup wraz z dostawą sprzętu nagłaśniającego dla Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Wsi Ecoueurowieś

w ramach projektu   „Patrz w przyszłość-zainwestuj w siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej w piliku pdf

Załączniki do SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA:

Oferta cenowa – załącznik nr 1

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

Projekt umowy – załącznik nr 3