ECOEUROwieś :: Stowarzyszenie wspierania i rozwoju wsi

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Stowarzyszenie


Wybierz opcię B

logo_kapital

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi Ecoeurowieś pragnie informować,
iż w partnerstwie z Gminą Jedlina Zdrój pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
na inicjatywę mieszkańców gminy, a mianowicie Program rozwojowy „Wybierz opcje B”  
z Działania IX, Poddziałania  9.5 POKL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Program„Wybierz opcje B” skierowany jest do 48 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Jedlinie Zdroju.
Główny cel projektu: wyrównanie deficytów wiedzy i umiejętności z matematyki i przyrody
oraz nabycie dodatkowych kluczowych kompetencji społecznych, z informatyki, przedsiębiorczości
i językowych. Okres realizacji działań 1 stycznia 2014 - 31 lipiec 2014 r.

16.01.2014 o godzinie 16 00 w Sali gimnastycznej MSP odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczniów,
rodziców i nauczycieli. Społeczność szkolna obejrzy prezentację działań  projektowych,
poznała warunki rekrutacji. Potencjalni uczestnicy otrzymają regulamin rekrutacji i deklaracje uczestnictwa.
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przewidziano na 20 stycznia 2014.

Koordynator projektu Ewa Iwona Woźniak

 


 

 

Sowa

logo_kapital

 

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi Ecoeurowieś informuje, że w partnerstwie z Gminą Walim
pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na kolejną inicjatywę mieszkańców
Gminy Walim, a mianowicie Program rozwojowy SOWA - Szkoła Oferuje Wiedzę Aktywnym
z Działania IX, Poddziałania  9.5 POKL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Program SOWA skierowany jest do walimskich gimnazjalistów.
Główny cel projektu: wyrównanie deficytów wiedzy i umiejętności z matematyki i fizyki
oraz nabycie dodatkowych kluczowych kompetencji społecznych, z informatyki i przedsiębiorczości.
Okres realizacji działań 1 stycznia 2014 - 31 sierpnia 2014 r.

9 grudnia 2013 r. w Gimnazjum Zespołu  Szkół w Walimiu odbyło się spotkanie informacyjne
dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Społeczność szkolna obejrzała prezentację działań 
projektowych, poznała warunki rekrutacji. Potencjalni uczestnicy otrzymali regulamin
rekrutacji i deklaracje uczestnictwa.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji są dostępne w Biurze Projektu tj. Pracowni komputerowej
w gimnazjum. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej przewidziano na 14 stycznia 2014.
Jej wyniki ogłoszone zostaną na stronie www Zespołu Szkół w Walimiu.

 


 

 

Protokół z wyboru "Smerfny Gaj"

CCI20130124_00004
CCI20130124_00005 

Smerfny Gaj


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)


Przedmiot zamówienia

„Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć

dydaktycznych w ramach projektu „Smerfny Gaj”

dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 22

w Wałbrzychu”

więcej w pliku do pobrania 

Realizowane projekty

Stowarzyszenie w chwili obecnej realizuje dwa projekty:

 

 

logo_kapital

"Patrz w przyszłość zainwestuj w siebie"

projekt realizowany jest od 2011r.

w Publicznym Gimnazjum w Szczawnie - Zdroju.

http://patrzwprzyszlosc.pl

oraz

 

 

"Gaj Edukacyjny raj"

projekt realizowany jestod 2011r.

w Zesple Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Wałbrzychu.

http://www.zszpnr2.edu.pl/gaj-edukacyjny-raj

 


 

 

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL