ECOEUROwieś :: Stowarzyszenie wspierania i rozwoju wsi

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Stowarzyszenie


Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

POKL_oferty
 

Zaproszenia do składanie ofert


Zakup wraz z dostawą sprzętu nagłaśniającego dla Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Wsi Ecoueurowieś

w ramach projektu   „Patrz w przyszłość-zainwestuj w siebie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej w piliku pdf

Załączniki do SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA:

Oferta cenowa – załącznik nr 1

Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

Projekt umowy – załącznik nr 3 

Zapytanie ofertowe

W związku z licznymi zapytaniami oferentów dotyczącymi Zaproszenia do składania ofert na realizację zajęć w projekcie "Gaj edukacjyny raj", zaszła konieczność dokonania zmian  SIWZ.
Oferta z dokonanymi zmianami będzie umieszczona na stronie od 21.02.2012 do 27.02.2012
Za zaistniałe niedogodności serdecznie Państwa przepraszamy.

 

 

Przedmiot zamówienia

„Usługi edukacyjne, obejmujące prowadzenie zajęć

dydaktycznych w ramach projektu „Gaj edukacyjny raj”

dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2

w Wałbrzychu”

więcej informacji do pobrania w pliku pdf

  

 

Kursy organizowane przez Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi "Ecoeurowieś"

 

Kurs dla Kandydatów na Przewodników Górskich Sudeckich kl. III (kolejna edycja)

 

Kurs Pilotów Wycieczek - edycja - wiosna/2012

 

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi ECOEUROWIEŚ

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Wsi ECOEUROWIEŚ zostało założone 20.03.2000 roku.
IMG_0082Stowarzyszenie jest osobą prawną, działającą "non profit", pracuje wyłącznie poprzez wolontariuszy. W swoich działaniach wspiera samorząd lokalny oraz realizuje projekty, działania edukacyjne, promocyjne, informacyjne dla różnych grup docelowych, do których zalicza sie m. in. nastepujace rodowiska : dzieci, modzież, studenci, grupy zawodowe w tym rolnicy, pracodawcy - maych i rednich przedsiębiorstw, nauczyciele, społeczności lokalne, bezrobotni, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne. Stowarzyszenie jest również wydawcą broszur, folderów, bezpłatnej gazetki reklamowo-informacyjnej. Jest w trakcie uruchamiania społecznego ośrodka informacji o Unii Europejskiej. Przewodniczącym Zarządu jest Mariusz Bogdanski

 

 

Cele działania organizacji:
1. Rozwój i poprawa infrastruktury wiejskiej.
2. Renowacja i rozwój wsi oraz ochrona i konserwacja dorobku kulturowego wsi.
3. Wzmacnianie atrakcyjności turystycznej regionu wraz z jej promocją.
4. Wspieranie działalności gospodarczej zapewniającej alternatywne źródła dochodu mieszkańców wsi.
5. Wspieranie działań popularyzujących idee integracji europejskiej.
6. Wspieranie wszelkim inicjatywom slużącym spoeczności lokalnej w tym: działań na rzecz edukacji, oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, sztuki, kultury, rozwoju regionalnego, sportu, ekologii, turystyki i poprawy warunk w mieszkaniowych.

Siedzibą stowarzyszenia wspierania i rozwoju wsi ECOEUROWIEŚ jest GOŚCINIEC przepięknie położony, u podnóża gór sowich hotel, w którym zbierają się wolontariusze stowarzyszenia i do którego zapraszani są jego goście. Spotkania odbywają się w sali konferencyjnej. Zdjęcia z takich wspólnych spotkań można obejrzeć w galerii zdjęć na tej stronie. Urok naszej siedziby dodatkowo ułatwia nam prowadzenie związanej ze stowarzyszeniem działalności. Siedziba Stowarzyszenia wspierania i rozwoju wsi ECOEUROWIEŚ jest prowadzącym także normalną działalność komercyjną hotelem. Więcej na temat samego Gościńca dowiedzą się państwo z jego strony internetowej znajdujęcej się pod adresem www.gosciniecnowawioska.com.pl Serdecznie zapraszamy.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL